SKILPADLAND is elke kind en personeellid se tweede huis gedurende die dag. Daarom probeer ons ons uiterste bes om dit ‘n gelukkige, liefdevolle en omgee-omgewing te maak.

MISSIE
SKILPADLAND streef daarna om ‘n veilige, ontwikkelingsgerigte omgewing vir voorskoolse en skoolgaande kinders te bied. Ons fokus is om ‘n stimulerende sorg te bied wat elke kind se sosiale-, emosionele-, liggaamlike- en kognitiewe-ontwikkeling bevorder.

Die skool word daagliks deur dokter Amanda Baard besoek. Ouers kan self hul kinders na die spreekkamer neem of slegs by ontvangs vra dat die kind deur die dokter gesien moet word.

Elke Dinsdag word die skool besoek deur ‘n haarkapster. Ouers maak ‘n afspraak by ontvangs en die kinders se hare word deur die loop van die oggend gesny.

‘n Audioloog kom jaarliks gehoor-siftingstoetse doen waarop aanbeveling gedoen word.

Die spraakterapeut besoek die skool ook gereeld en waar nodig kom gee sy spraaklesse gedurende skoolure.

Van Toeka tot Nou Fotografie kom neem 2-3 keer per jaar individuele foto`s van die kinders, asook klasfoto’s, gradeplegtigheid foto’s
en familie / gesins foto’s.

Ontwurming word 2 keer per jaar gedoen.

Voor die winter reël ons vir Griepinspuitings en Vitamine.

Skilpadland is toegerus met kameras in die klasse, eetkamer, ontvangs, ingang en speelgronde.